• Home
  • Schadevoertuigen

Algemeen

In het verleden vielen veel totaalverliesvoertuigen in handen van criminelen. Door de Bedrijfsregeling 16 wordt dit voorkomen. De BR16 stelt de voorwaarden waaronder verzekeraars totaalverliesvoertuigen mogen verhandelen. De regeling schadevoertuigen van het VbV zorgt ervoor dat alleen opkopers, die aan de gestelde kwalitatieve eisen voldoen, aan het handelsproces kunnen deelnemen. Daarnaast houdt het VbV strikt toezicht op de handel in totaalverliesvoertuigen.

Een College van Deskundigen Schadevoertuigen, waarin verzekeraars, overheid en brancheorganisaties zitting hebben, stelt de eisen van de BR16 op. Het VbV beheert de BR16.