Opkopers

Alleen gecertificeerde handelaren of demontagebedrijven mogen totaalverliesvoertuigen van Total Loss Bureaus kopen. Deze handelaren en bedrijven moeten aan strikte voorwaarden voldoen. Wilt u ook in aanmerking komen voor een certificaat, dan kunt u uw aanvraag indienen bij het VbV of via de brancheorganisatie Stiba, VSV en OSVN.

Klik hier voor de lijst met erkende opkopers.
Let op: het format van de lijst met erkende opkopers is gewijzigd!
Heeft u vragen? Stuur dan een email naar beheer@stichtingvbv.nl.