Is uw voertuig of vaartuig teruggevonden?

Teruggevonden

Wat te doen als uw voertuig, vaartuig of werk- of landbouwmaterieel is teruggevonden?

Neem contact op met de VbV-helpdesk telefoonnummer (055) 741 00 01. Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur. Wij kunnen ook ondersteuning bieden als uw voer- of vaartuig is teruggevonden. Informeer de politie waar u aangifte heeft gedaan en stel ook uw verzekeraar hiervan op de hoogte.

Voertuig teruggevonden met behulp van een ANPR-camera’s of scanauto?

De snelle diefstalregistratie via het Aangifteproces Gestolen Voertuigen zorgt ervoor dat betrokken instanties direct kunnen starten met het opsporen van uw gestolen voertuig. Om gestolen voertuigen sneller op te sporen maken wij, in samenwerking met Gemeenten, ook gebruik van mobiele ANPR-camera’s en scanauto’s.

Publiek – private samenwerking

Mocht uw voertuig worden teruggevonden en veiliggesteld door de afdeling Handhaving & Toezicht van de Gemeente dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact opnemen met uw verzekeraar of u als eigenaar om afspraken te maken over de afwikkeling en het veiligstellen van uw voertuig.

Kosten veiligstellen teruggevonden voertuig

Wanneer uw voertuig is teruggevonden met behulp van een ANPR-camera of scanauto dan zullen wij de gemaakte bergings- transport en stallingskosten voorleggen aan uw verzekeraar.

  • Is uw voertuig verzekerd tegen diefstal, dan zal uw verzekeraar de afwikkeling m.b.t. het terugbezorgen van uw voertuig overnemen en de kosten voor haar rekening nemen.
  • Is uw voertuig niet verzekerd tegen diefstal, dan zullen wij de kosten voor het veiligstellen (transport- en stallingskosten) van uw voertuig rechtstreeks bij u in rekening brengen. Na betaling zullen wij contact met u opnemen, waarna u uw voertuig op het stallingsadres kunt ophalen.

RDW-kentekenregister

Wanneer uw gestolen voertuig is teruggevonden dan ontvangt u daarna een brief van de RDW dat uw aansprakelijkheid voor het voertuig automatisch weer ingaat.