Collectief Regres

Collectief Regres

Sinds 2014 is VbV actief met het verhalen van de door de verzekeraars geleden schade bij malafide autohandelaren en autodemontagebedrijven. 

Met als doel de veroorzaakte schade op de dader(s) te verhalen en schadelast te voorkomen door deze malafide bedrijven te ontmantelen en te ontregelen. Het claimen van schade bij de veroorzakers ervan is om een aantal redenen van groot belang:

  • De verzekerde hoeft niet te bloeden/betalen voor criminele handelingen van anderen.
  • Het ontmoedigen van criminele activiteiten.
  • Het voorkomen van crimineel gewin en ondermijning. Geld dat wordt verdiend met voertuigcriminaliteit wordt ingezet om andere criminele activiteiten te financieren, tot aan terroristische activiteiten toe.
  • Het afdwingen van normbesef, dit mede met het oog op de plaats van voertuigcriminaliteit op de criminele ladder.

(Op de criminele ladder vormt voertuigcriminaliteit vaak de opstap tot zwaardere delicten. Het vergroten van de pakkans, lik op stuk en het ontnemen van crimineel verkregen gewin zijn belangrijke elementen om dit patroon van doorgroei te doorbreken. De criminele ladders bestaat uit de volgende treden: fietsendiefstal – brommerdiefstal – auto’s (kraak en diefstal) – plofkraken – georganiseerde voertuigcriminaliteit – drugs – prostitutie – gedwongen mensenhandel – liquidaties.

Beroep op verzekeraars

Er wordt een beroep gedaan op de betrokken verzekeraars in verband met het aanleveren van belangrijke informatie en documenten, zodat deze in de civiele zaak kunnen worden betrokken.

Vragen

Vragen over de lopende regreszaken kunt u mailen naar regres@stichtingvbv.nl.