Uw voertuig total-loss?

Total-loss

In het verleden vielen veel total-loss voertuigen in handen van criminelen. Een dankbaar object voor het criminele circuit, met name als het gaat om het omkatten. (Het overzetten van de identiteit van een total-loss voertuig op een speciaal daarvoor gestolen voertuig van hetzelfde merk, type en kleur). Gestolen voertuigen werden in het verleden vaak geëxporteerd. Tegenwoordig zien we dat ze kort na diefstal worden omgekat, gestript of gekloond voor de criminele handel in Nederland. Voor verzekeraars, lease en verhuur een doorn in het oog, zeker omdat vele voertuigen niet meer op te sporen zijn en dus voor een forse schadepost zorgen.

Afwikkeling schadevoertuigen


Om te voorkomen dat schadevoertuigen worden misbruikt voor criminele- of frauduleuze doeleinden hebben verzekeraars, leasemaatschappijen, expertisebureaus en opkopers afspraken gemaakt over een verantwoorde afhandeling van de verkoop van schadevoertuigen. Deze zijn vastgelegd in polisvoorwaarden en in de regeling schadevoertuigen (Bedrijfsregeling 16).

Bedrijfsregeling 16

Een van de doelstellingen van VbV is de fraude en criminaliteit m.b.t. de verkoop van schadevoertuigen te bestrijden en te beperken. Dit doen we in het verlengstuk van verzekeraars die deze in de Bedrijfsregeling 16 hebben verwoord. De regeling schadevoertuigen van het VbV zorgt ervoor dat alleen erkende opkopers, die aan de gestelde kwalitatieve eisen voldoen, aan het handelsproces kunnen deelnemen. In het deelnemersreglement zijn alle voorwaarden opgenomen waaronder de verhandeling van schadevoertuigen voor alle partijen dient plaats te vinden. Wij beheren deze regeling en houden toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken.

Gecertificeerde opkopers

Alleen gecertificeerde handelaren of demontagebedrijven mogen total-loss voertuigen kopen die worden aangeboden door het Total-loss Bureau van de verzekeraar.

Achmea

Telefoon: (055) 579 25 35
Website: www.achmea.nl

Allianz

Telefoon: (088) 256 94 98
Website: www.allianz.nl

ASR (voorheen Generali)

Telefoon: (030) 278 03 99
Website: www.asr.nl

CED Mobility

Telefoon: (010) 284 35 62
Website: www.ced.group 

Dekra Automotive BV

Telefoon: (072) 575 78 11 
Website: www.dekra.nl 

Diemex

Telefoon: (020) 314 09 90
Website: www.diemex.nl 

Experda

Telefoon: (031) 851 11 55
Website: www.experda.nl 

Hanselman Groep

Telefoon: (026) 442 04 60  
Website: www.hanselman.nl 

Nationaal Expertise Bureau

Telefoon: (010) 220 13 77  
Website: www.braacxneb.nl 

Nederlof & Partner

Telefoon: (0167) 522528
Website: www.nederlofenpartner.nl

Unigarant NV

Telefoon: (088) 299 34 00 
Website: www.unigarant.nl 

Univé Expertise Services

Telefoon: (059) 239 55 60 
Website: www.unive.nl 

ZLM

Telefoon: (011) 323 82 38
Website: www.zlm.nl