Preventietips

Om te voorkomen dat uw boot of buitenboordmotor wordt gestolen, kunt u een aantal eenvoudige maatregelen nemen:

  • Leg de boot zo goed mogelijk vast aan een kabel of ketting met een goedgekeurd slot.
  • Zorg voor goed hang- en sluitwerk bij de kajuitingang.
  • Zorg voor een aanvullend elektronisch beveiligingssysteem, bijvoorbeeld een alarmsysteem of een vaartuigvolgsysteem.
  • Stal uw vaartuig in de winter in een veilige botenstalling.
  • Als u uw boot op een trailer heeft staan, beveilig deze dan met een passend en goedgekeurd slot, bijvoorbeeld een koppelingsslot of wielklem.
  • Registreer de gegevens en kenmerken van uw boot op bijgevoegde registratiekaart.
  • Haal uw motor van de boot of zorg anders dat er een goedgekeurd buitenboordmotorslot op zit.
  • Niets erin, niets eruit: neem waardevolle spullen mee bij het verlaten van de boot.
  • Doe bij diefstal altijd aangifte bij de politie.