Verzekeraars

VbV de brug tussen publiek en privaat

Over Stichting VbV

Het VbV is een initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars, en heeft als opdracht schadelast voor belanghebbende te beperken en de belangen te behartigen van benadeelde partijen bij het terugvinden en –bezorgen van ontvreemde voer- en vaartuigen. Wij treden daarbij op als spil van de private partijen die zijn betrokken in de strijd tegen voertuigcriminaliteit. Het VbV is op diverse fronten actief deelnemer aan (beleidsmatige) en operationele overlegvormen in de strijd tegen voertuigcriminaliteit.

Aangifteproces Gestolen Voertuigen

Reeds in 1993 is het Vermiste Auto Register opgericht met het doel om vermiste voertuigen sneller te kunnen registreren en opsporen. In 2014 zijn de krachten gebundeld met politie en RDW met het Convenant Aangifteproces Gestolen Voertuigen. Met deze “één-proces-benadering” meldt een eigenaar diefstal nu met één telefoontje bij zowel de verzekeraar als de politie en staat het voertuig binnen 2 uur na de melding nationaal en internationaal gesignaleerd. Dit geldt voor alle gekentekende voertuigen (met uitzondering van brom- snorfiets en scooters). Voor vragen over de registratie kunt u contact opnemen met de VbV Helpdesk, telefonisch bereikbaar op (055) 741 00 01.

Bedrijfsregeling 16

VbV bestrijdt tevens fraude met schadevoertuigen, via de Bedrijfsregeling 16, die moet zorgen voor een “gecontroleerde wrakkenstroom”. Het VbV houdt toezicht op een juiste naleving van deze Bedrijfsregeling.

Opzetaanrijdingen

In het kader van de zogenaamde “fenomeen-aanpak” is VbV actief om te zoeken naar mogelijkheden om de informatiedeling tussen de private partijen te optimaliseren. Een mooi voorbeeld daarvan is de aanpak van de zogenaamde “opzet-aanrijdingen”. VbV verzamelt informatie van (vermoedens van) opzetaanrijdingen van verzekeraars, bundelt en analyseert deze, waarna verrijkte informatie beschikbaar wordt gesteld aan verzekeraars om diepgaande onderzoek te kunnen verrichten.

Ook is VbV sinds 2014 actief met het verhalen van de door de verzekeraars geleden schade op malafide autohandelaren en autodemontagebedrijven. Meer weten over onze activiteiten op het gebied van collectief regres?