Diefstal werk- en landbouwmaterieel

Een enorme schadelast

Werk- en landbouwmaterieel hebben een hoge waarde en daarom is het een populair doelwit voor criminelen! Jaarlijks wordt in Nederland voor ruim 25 miljoen euro aan werk- en landbouwmaterieel gestolen. Deze vorm van criminaliteit betekent een enorme schadelast voor bedrijven, gebruikers en verzekeraars. Diefstal heeft niet alleen financiële consequenties, maar brengt ook de continuïteit van de bedrijfswerkzaamheden in gevaar.

Wat te doen bij diefstal?

Steeds vaker worden werktuigen gestolen. Vooral tractoren, maar ook heftrucks, graafmachines en laadschoppen zijn in trek. Lastig, want u hebt uw machines dagelijks nodig.

Diefstal melden gekentekend werk- en landbouwmaterieel

Is uw werk- en landbouwmaterieel (gekentkend) gestolen. Dan kunt u uitsluitend telefonisch aangifte doen. U meldt de diefstal bij het Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen. Het loket is op alle dagen bereikbaar van 07.00 tot 23.00 uur via (088) 00 87 444 (tegen belkosten). Tussen 23.00 en 07.00 uur kunt u de voicemail inspreken.

Bel zo snel mogelijk, dit vergroot de kans op terugvinden! Houd (zo mogelijk) uw rijbewijs, kentekenbewijs en uw verzekeringspapieren bij de hand. Met één telefoontje staat uw voertuig binnen 2 uur na diefstal melding zowel nationaal als internationaal gesignaleerd.

In het buitenland

Doe direct aangifte bij de politie in de plaats waar uw voertuig is gestolen. Dat is belangrijk, omdat uw voertuig daar misschien nog in de buurt is. Ook wordt de diefstal dan direct internationaal bekendgemaakt. Bewaar de aangifte goed. Die heeft u nodig, omdat u de diefstal ook in Nederland moet melden. Dat doet u meteen als u terug bent bij het Landelijk Aangifteloket Gestolen Voertuigen, op alle dagen bereikbaar van 07.00 tot 23.00 uur via (088) 00 87 444 (tegen belkosten). U scant de buitenlandse aangifte en mailt die naar agv@liv.nl. Het aangifteloket informeert de politie en de RDW over de diefstal. Is het niet mogelijk om aangifte te doen in het buitenland, dan kunt u na terugkeer in Nederland eveneens contact opnemen met het Aangifteloket (088) 00 87 444.

Diefstal melden ongekentekend werk- en landbouwmaterieel

Klik op onderstaande button om de diefstal van uw werk- en landbouwmaterieel (ongekentekend) direct in het Mobiele Objectenregister te registreren en doe aangifte bij de politie. De opsporingsinstanties kunnen zo sneller starten met de opsporing. Dit vergroot de kans op terugvinden aanzienlijk!

Diefstalmelding

Is uw werkmaterieel in Nederland gestolen?

 • Zorg dat u de identificatiegegevens van het voertuig bij de hand heeft. Deze staan op de conformiteitsverklaring*, aankoopfactuur of kijk op uw verzekeringspolis.
 • Doe direct aangifte bij de politie in uw woonplaats.
 • Stel uw transportverzekeraar in kennis van de diefstal.

Is uw werkmaterieel in het buitenland gestolen?

 • Zorg dat u de identificatiegegevens van het voertuig bij de hand heeft. Deze staan op de conformiteitsverklaring*, aankoopfactuur of kijk op uw verzekeringspolis.
 • Doe direct aangifte bij de politie in het land waar uw voertuig is gestolen.
 • Informeer de alarmcentrale van uw transportverzekeraar.
 • Ga met uw buitenlandse aangifte naar de politie in uw woonplaats, zodat zij het voertuig op de juiste manier kunnen registreren

Conformiteitsverklaring

Deze verklaring hoort aanwezig te zijn bij de administratie van de betreffende machine. Een machine die valt onder de EU machinerichtlijn kan alleen worden onderhouden, verkocht of verhuurd met de conformiteitsverklaring. Op de verklaring staan gegevens als productinformatie, ingeslagen fabrieksnummer, geharmoniseerde normen en technische specificaties.

Identificatiegids werkmaterieel

Om het de politie makkelijker te maken hebben wij samen met brancheorganisatie BMWT een Identificatiegids Werkmaterieel uitgebracht. De gids geeft informatie over de problematiek rondom diefstal van werkmaterieel. Daarnaast biedt het technische kennis, onderbouwd met tekeningen waar het identificatienummer zich bevindt, die nodig is om een identiteitsonderzoek in te stellen. Met het identificatienummer kan men controleren of het object van diefstal afkomstig is.

Preventietips

Wat kunt u doen om diefstal te voorkomen?
 • Zet als het kan uw werk- en landbouwmaterieel in een afgesloten ruimte of op een afgesloten terrein.
 • Gebruikt u een tractor niet, neem dan de contactsleutel eruit. Zet hydraulische machines in ‘ruststand’. U verkleint hiermee niet alleen de kans op diefstal, maar voorkomt ook dat onbevoegden of kinderen het materieel kunnen starten.
 • Installeer schijnwerpers met bewegingsmelders. Licht schrikt dieven af.
 • Staat de machine op een oprijwagen voor transport? Beveilig de oprijwagen dan met een wielklem of een deugdelijk disselslot.
 • Breng een diefstalbeveiliging aan op uw werk- en landbouwmaterieel. Kijk voor meer informatie op www.hetccv.nl/voertuigbeveiliging.nl.
 • Bewaar de sleutels op een veilige plek in huis of op uw bedrijf.
Wat kunt u doen om uw werk- en landbouwmaterieel na diefstal sneller op te sporen?
 • Noteer de chassisnummers van uw werkmaterieel.
 • Breng uiterlijke kenmerken aan op uw voertuig, zoals naamplaten en lassen op de balken. Bij het wegslijpen van deze kenmerken blijft altijd een herkenbaar ‘litteken’ achter.
 • Graveer het chassisnummer of framenummer, gecombineerd met de letters NL, in minimaal 4 vaste ruiten of op minimaal 4 andere plaatsen in het werktuig.
 • Breng een track & trace-systeem aan op uw kostbare materieel.

Overige vragen?

Neem dan contact op met de VbV-helpdesk telefoonnummer (055) 741 00 01.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.