Keurmerk

Het VbV - SCM Keurmerk Voertuigbeveiliging is niet alleen van toepassing op de beveiligingsproducten, maar ook op de inbouw van de producten. Dit moet op een vakkundige en betrouwbare wijze gebeuren.

De door het College van Deskundigen Voertuigbeveiliging ontwikkelde normen, voorschriften en procedures worden door Certificatie Instellingen (CI's) uitgevoerd. Dit gebeurt onder licentie van het VbV. De inbouwbedrijven die voldoen aan de gestelde eisen krijgen een erkenning.

Beheer van het Keurmerk

Het VbV heeft het beheer van het Keurmerk Voertuigbeveiliging overgedragen aan het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

De eigendomsrechten worden uiterlijk 1 januari 2019 overgedragen. Voor verzekeraars en andere belanghebbenden verandert er (in de praktijk) nog niets.

 

VbV keurmerk voertuigbeveiliging