Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV)

Het LIV is een samenwerkingsverband tussen de RDW, de Politie en VbV.logo liv
Medewerkers van de organisaties zijn bij het LIV gedetacheerd. Als expertisecentrum vervult het LIV een centrale rol in het verzamelen, verrijken en verstrekken van gegevens. Het LIV biedt ondersteuning aan bij alle voertuig gerelateerde vormen van criminaliteit. Zowel nationaal als internationaal. Door de multidisciplinaire samenstelling beschikt het LIV over informatie vanuit de gehele keten. Van geboorte tot sloop, van strafrechtelijk tot privaatrechtelijk.


Door haar centrale rol heeft het LIV overzicht over nagenoeg alle projecten, acties en onderzoeken op het terrein van voertuigcriminaliteit. Zo legt het LIV verbanden, analyseert en informeert betrokken partijen of brengt ze met elkaar in contact.

Lees meer hierover op www.liv.nl