Algemeen

Jaarlijks wordt in Nederland voor ruim 25 miljoen euro aan werkmaterieel gestolen. Een enorme schadelast voor bedrijven, gebruikers en verzekeraars want diefstal brengt de continuïteit van het werk in gevaar. Daarom is het belangrijk dat u zo spoedig uw diefstal meldt.

Is uw werkmaterieel in Nederland of

daar buiten gestolen?

Diefstal in Nederland

  • Zorg dat u de identificatiegegevens van het voertuig bij de hand heeft. Deze staan op de conformiteitsverklaring*
  • Doe aangifte bij de politie in uw woonplaats.
  • Stel uw transportverzekeraar in kennis van de diefstal, ook als u niet tegen diefstal verzekerd bent.


Diefstal in het buitenland

  • Zorg dat u de identificatiegegevens van het voertuig bij de hand heeft. Deze staan op de conformiteitsverklaring*
  • Doe aangifte bij de politie in het land waar uw voertuig is gestolen.
  • Informeer de alarmcentrale van uw transportverzekeraar.
  • Meld bij terugkomst in Nederland de diefstal bij de politie in uw woonplaats.

*Conformiteitsverklaring
Machines die onder de EU machinerichtlijnen (1-1-1995) zijn geleverd, zijn altijd voorzien van een conformiteitsverklaring. Deze verklaring hoort aanwezig te zijn bij de administratie van de betreffende machine. Een machine die valt onder de EU machinerichtlijn kan alleen worden onderhouden, verkocht of verhuurd met de conformiteitsverklaring. Op de verklaring staan gegevens als productinformatie, ingeslagen fabrieksnummer, geharmoniseerde normen en technische specificaties.