Over Stichting VbV

VbV de brug tussen publiek en privaat

Wat is Stichting VbV

Stichting Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (afgekort VbV) is een gezamenlijk initiatief van alle Nederlandse schadeverzekeraars om voertuig-, vaartuig-, werkmaterieel- en transportcriminaliteit te bestrijden. Wij behartigen hierbij de gezamenlijke belangen van de Nederlandse schadeverzekeraars, de leasemaatschappijen en verhuurbedrijven, bij het terugvinden en –bezorgen van gestolen voertuigen.

Wat doet Stichting VbV?

Onze activiteiten – in samenwerking met publieke en private partners – in de strijd tegen voertuigcriminaliteit zijn in eerste instantie gericht op het beperken van de schadelast voor verzekeraars. Hiermee dragen de verzekeraars automatisch bij aan het beperken van criminaliteit in algemene zin, verkeersonveiligheid en de maatschappelijke en persoonlijke impact van voertuig- en vaartuig-gerelateerde criminaliteit (financiële schade, emotioneel leed).

Onze missie

 • Voorkomen en reduceren van schadelast voor verzekeraars als gevolg van voertuig gerelateerde criminaliteit en fraude
  (en daarmee premies betaalbaar te houden);
 • Verminderen van persoonlijk en emotionele schade voor verzekerden;
 • Creëren van een veiliger Nederland onder andere door de aanpak van malafide autobedrijven.

Uitvoerende taken

 • Preventieve maatregelen om de kans op voertuig-, vaartuig- en transportcriminaliteit te verkleinen en de schadelast voor verzekeraars te reduceren;
 • Verantwoorde afwikkeling van de verkoop van schadevoertuigen (Bedrijfsregeling 16);
 • Bestrijding van diefstal van voertuigen, vaartuigen, werkmaterieel en transport en diefstal vanuit en vanaf de vervoermiddelen (zoals onderdelen, waardevolle spullen en lading);
 • Handhaving & toezicht: ondersteuning bij politieonderzoeken;
 • Collectief regres en revindicatie.
 • Kenniscentrum voor belanghebbenden die gedupeerd zijn door criminaliteit in de mobiliteitsketen.

Ons bestuur

Voorzitter: Mevr. N. Rossen-Yacoubi (Nationale Nederlanden)
Bestuurder: Dhr. mr. R. Visscher (Verbond van Verzekeraars)
Penningmeester: Dhr. J.J. Vilten (Amlin Europe N.V.)
Adviseur: Dhr. G.J. Holland (RDW)