Schadevoertuigen

Afwikkeling schadevoertuigen (Bedrijfsregeling 16)

Om te voorkomen dat schadevoertuigen worden misbruikt voor criminele- of frauduleuze doeleinden hebben verzekeraars, leasemaatschappijen, expertisebureaus en opkopers afspraken gemaakt over een verantwoorde afhandeling van de verkoop van schadevoertuigen.

Algemeen

In het verleden vielen veel totaal verlies voertuigen in handen van criminelen. Een dankbaar object voor het criminele circuit, met name als het gaat om het omkatten. Waar in het verleden gestolen voertuigen vaak werden geëxporteerd zie we nu dat deze kort na diefstal worden omgekat, gestript of gekloond voor de criminele handel in Nederland. Voor verzekeraars, leasemaatschappijen en verhuurbedrijven een doorn in het oog, zeker omdat vele voertuigen niet meer op te sporen zijn en dus voor een forse schadepost zorgen.

Bedrijfsregeling 16

Een van de doelstellingen van het VbV, is de fraude en criminaliteit in relatie met de verkoop van schadevoertuigen te bestrijden en te beperken. Dit in het verlengde van de doelstelling van de verzekeraars, die deze in de Bedrijfsregeling 16 hebben verwoord. Om dit doel te verwezenlijken stelt het VbV eisen aan de wijze van verhandeling van schadevoertuigen en eisen aan deelnemende partijen. Deze voorwaarden zijn opgenomen in het VbV-deelnemersreglement en zijn van kracht voor alle partijen. Het VbV houdt strikt toezicht op de naleving hiervan.

College van Deskundigen Schadevoertuigen

Een College van Deskundigen Schadevoertuigen, vertegenwoordigd door verzekeraars (Verbond van Verzekeraars), leasemaatschappijen (VNA), Nederlands Instituut Voor Register Experts (NIVRE), opkopers van schadevoertuigen (VSV en OSVN) en demontagebedrijven (stiba) fungeert als adviesorgaan.

Gecertificeerde opkopers

Uitsluitend gecertificeerde handelaren of demontagebedrijven mogen totaal verlies voertuigen kopen die worden aangeboden door het Total-loss Bureau (TLB) van de verzekeraar. Deze handelaren en bedrijven moeten aan strikte voorwaarden voldoen. Wanneer zij in aanmerking willen komen voor een certificaat dan kunnen zij een aanvraag indienen bij VbV of via de brancheorganisatie Stiba, VSV en OSVN.

Lijst met erkende opkopers

Klik hier voor de lijst met erkende opkopers.

Gecertificeerde Total-loss Bureaus

Een Total-loss Bureau dient totaal verlies voertuigen te verhandelen via een door VbV goedgekeurd elektronisch veilingsysteem. De opdrachtgevers bepalen zelf welke gecertificeerde opkopers mogen bieden.

VbV houdt toezicht op de naleving van de Bedrijfsregeling 16. Om deze controlerende taak uit te kunnen voeren, ontvangen wij informatie over de handelsprocessen vanuit de verschillende veilingsystemen.

 

Lijst met erkende Total-loss Bureaus

Achmea

Telefoon: (055) 579 25 35
Website: www.achmea.nl

Allianz

Telefoon: (088) 256 94 98
Website: www.allianz.nl 

Allianz Direct

Telefoon: (010) 300 65 40
Website: www.allianzdirect.nl 

ASR (voorheen Generali)

Telefoon: (030) 278 03 99
Website: www.asr.nl

CED Mobility

Telefoon: (010) 284 35 62
Website: www.ced.group 

Dekra Automotive BV

Telefoon: (072) 575 78 11 
Website: www.dekra.nl 

Diemex

Telefoon: (020) 314 09 90
Website: www.diemex.nl 

Experda

Telefoon: (031) 851 11 55
Website: www.experda.nl 

Hanselman Groep

Telefoon: (026) 442 04 60  
Website: www.hanselman.nl 

Nationaal Expertise Bureau

Telefoon: (010) 220 13 77  
Website: www.braacxneb.nl 

Nederlof & Partner

Telefoon: (0167) 522528
Website: www.nederlofenpartner.nl

Unigarant NV

Telefoon: (088) 299 34 00 
Website: www.unigarant.nl 

Univé Expertise Services

Telefoon: (059) 239 55 60 
Website: www.unive.nl 

ZLM

Telefoon: (011) 323 82 38
Website: www.zlm.nl 

Overige vragen?

Neem dan contact op met de VbV-helpdesk telefoonnummer (055) 741 00 01.
Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 17.00 uur.