Samenwerkingen

VbV de brug tussen publiek en privaat

Publiek – private samenwerking

Stichting VbV werkt sinds de oprichting in 1993 van het Vermiste Auto Register nauw samen met een groot aantal publieke en private ketenpartners. Als spil van de private partijen, die zijn betrokken bij de strijd tegen voertuigcriminaliteit, richten wij ons daarbij op het terugvinden en -bezorgen van gestolen voertuigen. 

Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit

Het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) is een publiek – private samenwerkingsverband tussen de RDW, de politie en VbV. Medewerkers van deze drie organisaties zijn bij het LIV gestationeerd. Door deze samenwerking ontstaat een betere informatie-uitwisseling waardoor voertuigcriminaliteit in een vroeg stadium kan worden gesignaleerd.

Intelligence- en expertisecentrum voor voertuigcriminaliteit en opsporingsbijstand in Nederland

Als intelligence- en expertisecentrum adviseert en ondersteunt zij de drie betrokken organisaties bij criminaliteitsvraagstukken en – projecten. Zo verschaft het LIV informatie ten behoeve van opsporingsonderzoeken en analyseert het statistieken, zoals diefstalcijfers. Door gegevens van deze drie organisaties te koppelen, verkrijgt het LIV een meer volledig en accuraat beeld van voertuigcriminaliteit. Daarnaast wisselt zij ook informatie uit met de RDW-keuringsstations, de afzonderlijke politie-eenheden en andere publieke opsporingsdiensten en individuele verzekeringsmaatschappijen.

Als partner van het LIV behartigt VbV de collectieve belangen van de Nederlandse schadeverzekeraars, de leasemaatschappijen en verhuurbedrijven die door voertuigcriminaliteit worden benadeeld. Wilt u weten welke diensten en producten het LIV levert?